Historia powstania Harcerskiego Kręgu Seniorów "Łysica-Żubry"

Historia starszoharcerskiego Kręgu „Żubry” sięga czasów jeszcze przedwojennych. Wszystko zaczęło się w lipcu 1935 r. na Zlocie ZHP w Spale. Tam zastęp harcerzy z 2 DH. im. Mariana Langiewicza ze Starachowic, pod wodzą druha Zygmunta Lewińskiego postanowił, że godłem ich będzie żubr- symbol siły i zdrowia, którego wizerunek nosili wszyscy uczestnicy Zlotu. W czasie II wojny światowej „Żubry” samorzutnie podjęły działalność konspiracyjną, z której to starachowiccy harcerze wyszli z honorem. Uczono ich bowiem, że wyciągnięte w salucie dwa palce prawej ręki oznaczają „Honor i Ojczyzna”. Część z nich przeżywa wojnę i stanowiła podstawową kadrę, żywiołowo odradzającego się harcerstwa.

Reaktywowanie działalności zastępu „Żubrów” nastąpiło w 1976 roku podczas uroczystości X-lecia Szczepu im. Szarych Szeregów, w których to oprócz żołnierzy Szarych Szeregów, batalionów Zośka i Parasol, znalazło się grono kilkunastu zaproszonych seniorów harcerskich, wywodzących się z przedwojennych „Żubrów” i wojennych i Szarych Szeregów.

To właśnie wtedy dh hm. Zygmunt Lewiński zaproponował reaktywowanie działalności Kręgu. Nawiązano kontakt z Instruktorskim Kręgiem Seniorów „Łysica”, działającym przy Komendzie Chorągwi Kieleckiej.